แหวน, ต่างหู

แหวน ต่างหู เครื่องประดับจากหินสวยๆ หินมงคล แหวนเลพิโดโครไซต์ Lepidocrocite, แหวนอาเกตดวงตาสวรรค์, แหวนไหมจักรพรรดิ์ Rutilated Quartz, แหวนไหมทอง Golden Rutilated Quartz