โซดาไลท์ (Sodalite)

โซดาไลท์ (Sodalite) อัญมณีที่เสริมมงคลด้านการปกป้องคุ้มครอง มีพลังการหยั่งรู้ การรับรู้สัมผัสพิเศษ พลังสมาธิ ช่วยความจำ ช่วยเพิ่มพลังจินตนาการ ช่วยในการปกป้องคุ้มครองสูง เป็นหินที่ช่วยขจัดความหวาดกลัว และความกังวลใจต่างๆ ทำให้จิตใจสบาย เป็นหินที่ช่วยเพิ่มความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง สำหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายและขี้อาย ช่วยในการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้