กระตุ้นฮวงจุ้ย ช่วยธุรกิจก้าวหน้ามั่นคง

กระตุ้นฮวงจุ้ย ช่วยธุรกิจก้าวหน้ามั่นคง

ด้วยการกระตุ้นจุดโชคลาภและความสำเร็จ ให้ลองตรวจสอบดูจุดความก้าวหน้า โชคลาภ และความสำเร็จในออฟฟิศทุกครั้งก่อนเริ่มลงมือตกแต่งสถานที่ โดยยืนที่โถงออฟฟิศและหันเข็มทิศตรงไปยังที่ทางเข้า

 

หากทางเข้าหันไปทางทิศเหนือ ให้วางงานศิลปะที่ทำจากโลหะ หรือแขวนของตกแต่งที่ทำจากโลหะไว้ตรงกลางทางเข้า ทิศเหนือเป็นทิศประจำธาตุน้ำ การวางโลหะไว้บริเวณนี้จะช่วยเสริมพลังธาตุน้ำ

หากทางเข้าหันไปทางทิศใต้ ให้วางต้นไม้ที่ดูแข็งแรงมั่นคง (ต้นไม้ที่ไม่มีหนาม และมีใบกลมดกจะเหมาะเป็นพิเศษ) ไว้บริเวณทางเข้า ทิศใต้เป็นทิศประจำธาตุไฟ การวางต้นไม้ไว้บริเวณนี้จะช่วยเสริมธาตุไฟ

 

หากทางเข้าหันไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ให้วางน้ำไว้บริเวณทางเข้า โดยน้ำจะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศธาตุไม้ การวางน้ำไว้บริเวณนี้จะช่วยเสริมพลังธาตุไม้

 

 

หากทางเข้าหันไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ ให้วางผลึกหินสี (เช่น อเมทิสต์ หรือพลอยซิทริน) ไว้บริเวณนี้ ทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศประจำธาตุโลหะ การวางผลึกหินสีที่เป็นธาตุดินไว้บริเวณนี้จะช่วยเสริมพลังธาตุโลหะ

 

หากทางเข้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้ ให้ตั้งโคมไฟสวยงามไว้บริเวณนี้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศประจำธาตุดิน การวางไฟไว้บริเวณนี้จะช่วยเสริมพลังธาตุดิน

ที่มา วารสาร IKEA FAMILY ผู้เขียน Amelia Neo

 

Share this post