การบำบัดรักษาโรค ด้วยคริสตัล

การบำบัดรักษาโรค ด้วยคริสตัล

วิธีที่จะนำผลึกใสมาใช้ในการรักษาโรคนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ได้แก่

การวางผลึกคริสตัลไว้ในมือ
วิธีการนี้คือ เพียงแต่วางผลึกแก้วขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานไว้ในมือซ้าย (ซึ่งเป็นมือแห่งการโอบอุ้ม) แล้วให้วางมือขวา (ซึ่งเป็นมือ แห่งการให้) ไว้บนส่วนของร่างกายที่ต้องการ พลังแห่งการรักษา ตลอดเวลาที่คุณใช้วิธีนี้ จะต้องหายใจเข้า และออกจนเต็มที่ อาจปิดตา เพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นแสงสีขาว จากแหล่งกำเนิดพระเจ้า และเห็นแสงเผาผลาญพลังงานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งทำให้ร่างกายเรา เกิดความไม่สมดุล สอดคล้องกันได้ ให้ถือผลึกแก้วนั้นไว้จนกระทั่งรู้สึกว่าเกิดความสมดุล และสอดคล้องภายในแล้ว หลังจากการบำบัดด้วยคริสตัลโดยใช้วิธีนี้แล้ว ควรล้างมือ และผลึกแก้วคริสตัล ด้วยน้ำ และสบู่อ่อนๆ ซึ่งควรเป็นสบู่สมุนไพรจะดีกว่า

การทำความสะอาดจักรา หรือจุดพลังในร่างกาย
อีกวิธีหนึ่งของการรักษาด้วยผลึกแก้วคริสตัล คือการใช้ปลายแหลมผลึกแก้วคริสตัล ให้ผู้ป่วยนอนราบในท่าสบายๆ แล้วหายใจไ ปพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อจะได้ปรับตัวคุณ ให้เข้ากับผู้ป่วยได้ จากนั้น ให้คุณถือผลึกแก้วคริสตัล ไว้ในมือขวาให้ห่างจากตัวผู้ป่วยประมาณ 4 นิ้ว ให้ปลายแหลมของผลึกแก้ว ชี้ไปที่เส้นผ่าศูนย์กลางของผู้ป่วย แล้วค่อยๆ เลื่อนผลึกแก้วจากฐานของกระดูกสันหลัง ไปจนถึงศีรษะ เหมือนกับกำลังลากเส้นตรง ผ่านจุดพลังทุกจุด ในร่างกาย ถ้าจุดพลังจุดใดจุดหนึ่งแน่นทึบ อึดอัด แสดงว่ามีเลือดคั่งอยู่ในจุดพลังนั้น กรณีเช่นนี้ ให้หมุนผลึกแก้วคริสตัล ทวนเข็มนาฬิกา เหมือนกับ ตอนที่คนน้ำหวานข้นๆ เมื่อรู้สึกว่าเสียงที่คั่งค้างอยู่หายไป ให้ปล่อยพลังงานที่มีมากเกินไปออกสู่อากาศ โดยการดึงผลึกคริสตัลขึ้น จะเห็นว่าพลังงาน จะกลายเป็นอีเทอร์ และเปลี่ยนแป็นแสงสว่างในที่สุด ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกว่าพลังงานในร่างกายนั้นผ่านจุดทุกจุดได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้ ให้คุณ และผู้ป่วยแลกเปลี่ยน (Feed Back) กันตลอดเวลา หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา ให้ล้างปลายแหลม ของผลึกแก้วนั้นด้วย

ลูกตุ้มผลึกคริสตัล
ผลึกแก้วคริสตัล ที่มีลักษณะคล้ายลูกตุ้มนาฬิกานั้น ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ลักษณะของจุดพลังในร่างกายเราได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับบำบัดโรคด้วย (เราควรจะโปรแกรมผลึกแก้วคริสตัลไว้ เพื่อให้มันจะได้หมุนตามเข็มนาฬิกา เวลาที่พลังงานในร่างกายมีความสมดุล และมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา เวลาที่พลังงานในร่างกายเกิดความสมดุล สอดคล้องกัน มันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ถ้าพลังงานในร่างกายเป็นกลาง หรือถูกจำกัดเพียงเล็กน้อย) ในการรักษาด้วยวิธีนี้ จะต้องเริ่มจากการหายใจตามสบาย แล้วถือลูกตุ้มคริสตัล ไว้ในมือขวา โดยปล่อยให้ส่วนปลายของ คริสตัล อยู่ห่างจากจุดพลังงานแต่ละจุด 3 นิ้ว เวลาลูกตุ้มนั้น แกว่งทวนเข็มนาฬิกา หรือแกว่งไปมาเป็นเส้นตรง คุณค่อยๆ รวบรวมจุดพลังงาน เข้าด้วยกัน โดยปล่อยลูกตุ้มนั้น ไว้คอยเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเห็นว่ามันหมุนตามเข็มนาฬิกา การเปลี่ยนแปลง ทิศทางการแกว่งนั้น จะแสดงให้เห็นว่า พลังงานได้เปลี่ยนแปลง มาอยู่ในภาวะสมดุลแล้ว หลังจากเสร็จการบำบัดให้วางลูกตุ้มคริสตัล รวมไว้ในกองเพื่อทำความสะอาด และเพิ่มพลังให้กับมัน

การถ่ายเทพลังงานแสงสีขาว
การบำบัดรักษา ด้วยวิธีการถ่ายเท พลังงานแสงสีขาว อาจทำได้โดยการวางแท่งคริสตัลใสปลายแหลม 12 แท่งไว้รอบร่างกาย โดยให้ปลายแหลมนั้น ชี้เข้าตัวเรา และแท่งคริสตัลเหล่านั้น ต้องมีระยะห่างเท่ากัน วางไว้บริเวณอวัยวะต่างๆ คือ เหนือศีรษะ คอ ไหล่ ข้อศอก สะโพก หัวเข่า ข้อเท้า และระหว่างเท้า

จากนั้นให้ถือผลึกแก้ว ต้นกำเนิดพลังงานก้อนใหญ่ ไว้ด้วยมือขวา และเคลื่อนผลึกแก้วนี้ไปรอบๆ ร่างกาย ตามเข็มนาฬิกา โดยวางให้ปลายแหลม ของผลึกคริสตัลก้อนใหญ่ ชี้ไปที่ผลึกแก้วก้อนเล็ก ที่อยู่รอบร่างกาย ให้ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว ทิ้งไว้ก้อนละ 5 วินาที เพื่อเป็นการเพิ่มพลัง ให้ผลึกแก้วก้อนเล็ก เหล่านั้น ทำจนครบ 2 รอบ และหายใจเข้าออกลึกๆ เวลาที่เพิ่มพลังให้แก่ผลึกแก้วแต่ละก้อน การถ่ายเทพลังงาน อันมหาศาลนั้น ก่อให้เกิดแสง แห่งการป้องกันที่เข้ม และช่วยป้องกันการบุกรุก ของพลังงานที่ไม่ประสานกัน หลังจากเสร็จการบำบัดแล้ว ควรทำความสะอาดส่วนปลาย ของผลึกคริสตัล และผลึกคริสตัลต้นกำเนิดพลังงานด้วย

การเลย์ – เอาท์ หรือการแผ่กลุ่มหินเขี้ยวหนุมานใสออก
กลุ่มหินเขี้ยวหนุมานใสนั้น เป็นเครื่องมือที่มีอานุภาพมหาศาลในการทำความสะอาด และให้พลังแก่พลังงานต่างๆ ที่อยู่ในภาวะสมดุล ในจุดพลังงานในร่างกาย คุณอาจจะวางผลึกแก้วคริสตัลนี้ ไว้บนจุดใดจุดหนึ่ง หรือวางไว้ทุกจุดในร่างกาย โดยวางไว้อย่างน้อยที่สุด 11 นาที พร้อมกำหนด ลมหายใจเข้า – ออก คอยเฝ้าดูกลุ่มผลึกคริสตัลนั้น ค่อยๆ เปลี่ยนพลังงานที่ไม่สอดคล้องนั้น ให้เป็นพลังงานที่อยู่ในภาวะสมดุล หลังจากนี้ ให้ทำความสะอาดผลึกคริสตัล โดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านผลึกแก้วคริสตัลนั้น

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ถ้าคุณมีนิสัย หรืออารมณ์ไม่ดี หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมัน เพียงแต่คุณถือปลายผลึกแก้วไว้ด้วยมือขวา แล้วใช้นิ้วชี้ จับที่ส่วนปลายนิ้วโป้ง ที่ส่วนฐานแล้วนึกภาพของพลังงานที่คุณไม่ต้องการ แล้วค่อยๆ ถ่ายเทพลังงานเหล่านั้น เข้าไปในผลึกคริสตัล จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองว่างเปล่า จากนั้นให้พลิกปลายผลึกคริสตัลกลับขึ้นเพื่อควบคุมโลกไว้ แล้วนึกภาพพลังงาน ที่ไม่ต้องการทั้งหมด กำลังถูกดูดซึม และเปลี่ยนแปลงโดยการกระทำของพระแม่ธรณี ให้คุณหายใจออก จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าไม่มีพลังงานนั้น หลงเหลือในผลึกคริสตัลแล้ว หลังจากเสร็จแล้วให้เป่าผลึกคริสตัลนั้น 3 ครั้ง แล้วนำไปล้างด้วยสบู่ก่อนล้างออกให้สะอาด

การบำบัดโรคด้วยผลึกคริสตัลสีต่างๆ
ถ้าคุณต้องการที่จะให้ใช้ผลึกคริสตัลสีต่างๆ ในการบำบัดโรค คุณจะต้องเลือกผลึกคริสตัลที่เหมาะกับการรักษาโรคนั้น หรือเหมาะกับพลังงานนั้น เมื่อคุณต้องการ ให้ผลึกคริสตัลดูดซึม คุณอาจถือ หรือวางผลึกคริสตัลไว้บนส่วนของร่างกาย ที่ต้องการรับการรักษา (อาจใช้ผ้ายางปิดแผล ช่วยในการยึดผลึกคริสตัลไว้กับร่างกายได้) หรือถูผลึกแก้วนั้น ไปมาบนร่างกายก็ได้ สีต่างๆ จะช่วยเพิ่มอานุภาพให้กับการบำบัดนั้น ฉะนั้นเวลา ที่คุณหายใจออก ให้นึกถึงสีของภาพต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการทั้งหมดว่ากำลังดูดซึม และเปลี่ยนแปลงโดยโลก และขณะที่คุณหายใจ เอาสีของผลึกแก้ว คริสตัลเข้าไป ให้นึกถึงภาพของรัศมีสีต่างๆ ไหลเข้าไปสู่เซลล์ ทุกเซลล์ทุกเนื้อเยื่อ และเส้นประสาทในร่างกาย คุณจะรู้สึกตัวว่า ถูกโอบล้อมด้วยลำแสง ซึ่งนั่นคือคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่สมดุล สอดคล้องกลมกลืน จะทำให้คุณมีความสุข

อัญมณียาอายุวัฒน
การบำบัดรักษาด้วยอัญมณีนั้น เริ่มมีขึ้นในประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 40 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในสมัยนั้น อัญมณีที่มีค่า ต่างถูกนำมาป่น ให้เป็นผง เพื่อทำเป็นยาต่างๆ ในการรักษาโรคมากมาย

ถ้าไม่อยากกินยาที่ทำด้วยอัญมณีแล้ว อาจใช้น้ำที่ตกผลึกแล้วก็ได้ โดยจะต้องเลือกคริสตัลที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาโรคนี้มา แล้วนำมาใส่ไว้ในน้ำดื่ม ทิ้งไว้ข้ามคืน เพื่อดื่มในตอนเช้า หรืออาจใส่ผลึกคริสตัลไว้ในน้ำ แล้วเอาไปตั้งไว้กลางแดดสักครู่ เพื่อเพิ่มอำนาจในการรักษาให้มากขึ้น วิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่ง ในการผลิตน้ำแร่ด้วยตนเอง

ศิลปะการวางก้อนหินแบบโบราณ
ถึงแม้วิธีการบำบัดด้วยคริสตัล จะมีต้นกำเนิดมาจากชาวอียิปต์โบราณ และอินเดียแดง แต่มันก็ยังคงใช้การคาดการณ์ หรือดึงเอาความจริง ออกมาจากตัวผู้บำบัดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความไวต่อความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้บำบัดเอง

วิธีการที่ฉันใช้ในการบำบัดนั้น แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของผู้รับการรักษาแต่ละคน การที่เราจะรู้ว่าควรใช้การรักษาวิธีใด ก็จะใช้การสัมภาษณ์ พูดคุยกันคนๆ นั้นจนกระทั่งรับรู้พลังงานของเขา แล้วค้นพบว่าเราต้องการอะไร ฉันมักจะให้ผู้รับการรักษา ทำแบบฝึกหัดการรวบรวมตัวเอง เพื่อให้เขาได้ติดต่อ และรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา ในแบบฝึกหัดทำสมาธินี้ ตัวตนของเราจะถูกจับแยกบทบาท และความรู้สึกที่มีอิทธิพลเหนือเรา จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะเป็นการตระหนักถึงตัวตนภายในของแต่ละคน ที่จะนำมาซึ่งการเพิ่มอำนาจแก่พลัง และบำบัดโรคภัยต่างๆ ได้ ผลึกแก้วคริสตัลนั้น จะช่วยแผ่แสงสว่าง และพลังงานจากสีที่จำเป็นต่อการเพิ่มพลังอำนาจให้กับจิตวิญญาณ และตัวตนภายในของเรา

จากนั้นจะให้ ผู้เข้ารับการรักษาปล่อยตัวตามสบาย ในจุดนี้จะต้องนำความรู้ และความไวต่อความรู้สึก ถึงความตึงเครียดของร่างกาย มาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะต้องแน่ใจว่าทุกส่วนของร่างกายนั้น ผ่อนคลายเต็มที่ อาจจะทดสอบได้โดยเกร็งส่วนต่างๆ ของร่างกาย ก่อนที่จะปล่อย ให้มันผ่อนคลาย ทั้งนี้เพื่อให้รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างความตึงเครียด และความผ่อนคลาย การหายใจเป็นปัจจัยสำคัญ ของการบำบัดโรคทุกประเภท ฉะนั้นฉันจึงปรับตัว ให้เข้ากับการหายใจของแต่ละคน แล้วช่วยให้เขารวบรวมตัวเองได้ โดยการหายใจเข้าไปในทุกๆ เซลล์ในร่างกาย

จากนั้นฉัน และผู้รับการรักษาจะ สวดวิงวอนพระเจ้า ฉันสวดขอร้องให้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประทานคำแนะนำแก่ฉัน และวิงวอนตัวตนภายใน ให้ปรากฏออกมาภายนอก แล้วเชื่อมโยงลมหายใจภายในเข้ากับแสงอันทรงอานุภาพ (Great Radiant Light) ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดพระเจ้า และเริ่มวางผลึกแก้ว คริสตัลลงบนจุดพลัง ตั้งแต่จุดศีรษะลงไปจนถึงฝ่าเท้า ตลอดเวลาของการบำบัด ต้องให้ผู้รับการบำบัดถือผลึกแก้ว ไว้ในมือทั้งสองข้างด้วย ผลึกแก้วที่เลือกมาให้แต่ละคนถือนั้น อาจขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึกภายในของผู้เข้ารับการรักษา หรืออาจขึ้นอยู่กับความไว ต่อความรู้สึกในเรื่องพลังงานของทั้งผู้รับการรักษา และผลึกคริสตัลเอง

ผู้ทำการบำบัด และผู้รับการรักษาต้องสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา และต้องดำเนินการตามที่ผู้ที่รับการบำบัดรู้สึก

มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลา ของการบำบัดด้วยผลึกคริสตัลมากมาย ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ จึงแตกต่างกันไป ตั้งแต่ฉันเคยบำบัดมาไม่เคยเจอกรณีที่เหมือนกันเลย

คนบางคนจะตั้งมั่นอยู่ที่ร่างกาย และพยายาม คลายความตึงเครียด และวิตกกังวลออกไป จนรู้สึกว่าตัวเขาได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ บางคนได้รับการบำบัดทางจิต โดยแสดงอารมณ์ออกมา และปลดปล่อยพลังที่ไม่ดีที่สะสมอยู่ในร่างกายมานานออกไป ซึ่งการปล่อยตัวเอง ให้ว่างจากสิ่งที่มารบกวนนี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย

แต่บางคนเลือกที่จะมองย้อนกลับไป เพื่อหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย ซึ่งอาจมองย้อนกลับไปเมื่อตอนยังเด็ก หรืออาจมองไปถึงชีวิต ในชาติที่แล้วก็ได้

สำหรับคนที่เก่งขึ้นมาหน่อย จะใช้วิธีปล่อยวิญญาณให้เดินล่องลอยไป และใช้ผู้นำวิญญาณในการบอกข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง

ผู้รับการตรวจจะรับรู้เฉพาะสิ่งที่วิญญาณรับรู้ ไม่มีสัญญาณเตือน เพราะผลึกคริสตัลนั้น เป็นของอาณาจักรแห่งการสร้าง ซึ่งเหมือนกับเรา ในอาณาจักรมนุษย์ ที่ต้องการคำชี้นำทางจากพระเจ้าองค์เดียวกัน การถ่ายพลังงาน และเสียงจากผลึกคริสตัลที่วางอยู่บนร่างกายนั้น จะช่วยรวบรวม สร้างความสมดุล เปลี่ยนแปลง และให้พลังแก่ส่วนต่างๆ ของผู้รักษาที่ได้รับบาดเจ็บ การตระหนัก หรือการรับรู้ด้วยตนเอง เป็นพลังที่สำคัญ ที่จะช่วยประคับประคองประสบการณ์ในการบำบัดรักษานี้

พลังงานของแต่ละคนจะสะท้อนความคิด อารมณ์ความรู้สึก นิสัย และการกระทำของคนๆ นั้น การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถเลือกได้ว่า ตัวเขากำลังรับพลังงานเข้าสู่ร่างกาย และปล่อยพลังงานใดออกมา

หลังจากที่รับรู้เรื่องการจัดวางผลึกคริสตัล เราสามารถที่จะทำสมาธิ แล้วกลับเข้าไปในที่ว่านั้นเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งอาจจะทำให้มันมีอำนาจมากขึ้น โดยการถือผลึกคริสตัลไว้ในมือ การได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงบ่อยมากเท่าไร เราจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น

 

ที่มา : http://www.patchra.net/minerals/healing/chap10.php

Share this post