รูปแบบการทำนายอักษรรูนแบบต่างๆ

รูปแบบการทำนายอักษรรูนแบบต่างๆ


 ทำนายอักษรรูน 1 ตัว 

หมายถึง สิ่งชี้แนะการหยั่งรู้ปัญหาภาพกว้างๆของเรื่องการชี้ทางที่คุณต้องการ

 ————————————————————————————
 ทำนายอักษรรูน 3 ตัว 

          1.   เหตุการณ์ที่นำไปสู่เรื่องนั้น หรือวิธีที่มันเข้ามาในชีวิต ผลที่น่าจะออกมาในอนาคต         2.   ช่วงเวลาปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น สถานภาพ         3.   ความปรารถนาที่จะรู้ว่าเรื่องนั้นจะนำพาไปทางไหน ผลที่น่าจะออกมาในอนาคต
 ————————————————————————————
 ทำนายอักษรรูน 4 ตัว ทิศทั้ง 4

          1.   ดิน อยู่ในตำแหน่งทิศเหนือ เป็นตัวแทนของบทเรียนทางกายภาพทั้งหมด พื้นฐานชีวิต         2.   น้ำ อยู่ในทิศตะวันตก หมายถึงดุลยภาพทางอารมณ์ แสดงถึงบทเรียนทางอารมณ์ทั้งหมด         3.   ลม อยู่ที่ทิศตะวันออก การเปลี่ยนแปลง ความรู้ สติปัญญา และผลกระทบต่อชีวิต         4.   ไฟ อยู่ที่ทิศใต้ บทเรียนทางวิญญาณ ความสัมพันธ์กับโชคชะตา วิธีแสดงตัวตนออกมาในชีวิต
 ————————————————————————————
 ทำนายอักษรรูน 5 ตัว  

                                       1.   ข้อสงสัยหรือคำถามที่เกิดในอดีต          
          2.   ปัญหาและอุปสรรคชีวิต   
          3.   โชคลาภเงินทอง ทรัพย์สิน          4.   เหตุการณ์ในขณะนี้          5.   ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่ได้จากที่ผ่านมา
 ————————————————————————————
 ทำนายอักษรรูน 6 ตัว  

                                       1.   อดีต  
          2.   ปัจจุบัน
          3.   อนาคต          4.   ภูมิหลังและเหตุผลสิงที่เกิดขึ้น          5.   อุปสรรค ปัญหา    
          6.   ผลสรุป
 ———————————————————————————— ทำนายอักษรรูน 11 ตัว ต้นไม้แห่งชีวิต

1.   เหตุการณ์ในอดีต พื้นฐานจิตใจ             
2.   ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขในอดีต             
3.   ปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต             
4.   สิ่งที่มีผลต่อความสัมพันธ์และชะตาชีวิต             
5.   ความเป็นไปได้ในปัจจุบัน             
6.   การตัดสินใจโดยอารมณ์ของจิตใต้สำนึก             
7.   การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล             
8.   สิ่งที่มีผลในอนาคต             
9.   การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ จิตใจ และอนาคตที่กำลังจะมาถึง             
10.  สิ่งที่คุณไม่รู้
11.  สิ่งที่คาดหวังเอาไว้
 ————————————————————————-

คัดลอกจาก : http://www.horonumber.com/blog-150

Share this post