สตาร์ออฟเดวิค, ดาราแห่งดาวิด (Star of David)

สตาร์ออฟเดวิค, ดาราแห่งดาวิด (Star of David)

ดาราแห่งดาวิด (Star of David) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวยิว (Jewish identity) และศาสนายูดาห์

สัญลักษณ์นี้มีชื่อมาจากดาวิด พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิสราเอล การใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนครั้งแรกเริ่มขึ้นในสมัยกลาง ที่รวมทั้งสัญลักษณ์ที่เก่ากว่านั้นที่รวมทั้งเชิงเทียนเมโนราห์ (Menorah) ดาราแห่งดาวิดเป็นสามเหลี่ยมไขว้ที่เป็นรูปดาวหกเหลี่ยมในปี ค.ศ. 1948 เมื่อมีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นดาราแห่งดาวิดบนธงชาติอิสราเอลก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอล และมามีความสัมพันธ์กับขบวนการไซออนิสต์ด้วย

 

สตาร์ออฟเดวิดนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวฮีบรูว่าเป็นโล่หรือเกราะป้องกันของเดวิดหรือมาเกนเดวิด (คัมภีร์ไบเบิ้ลของชาวฮีบรู) และรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์สมัยใหม่ของชาวยิว. รูปพรรณของสตาร์ออฟเดวิดเป็นรูปดาว 6 แฉก เป็นการรวมกันของสามเหลี่ยม 2 อันที่ขนาดเท่ากันวางไขว้หัวท้ายกัน. มันจะต่างจาก เมโนร่าห์ ราชสีห์แห่งจูดาห์, โชฟาร์, และ ลูลาฟ. สตาร์ออฟเดวิดเดิมไม่เคยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวยิวมาก่อน.ในระหว่างศตวรรษที่ 19 สัญลักษณ์นี้ ได้เริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวางท่ามกลางชุมชนชาวยิว ตามข้อตกลงในนิคมสร้างตนเองในยุโรปตะวันตก. ปัจจัยกระตุ้นอันสำคัญก็คือความต้องการที่จะเลียนแบบอิทธิพลของสัญลักษณ์กากบาทของชาวคริสเตียนนั่นเอง.ชาวยิวรุ่นแรกสุดที่ใช้สัญลักษณ์ได้สืบทอดแนวคิดมาจากวรรณกรรมอารบิคในสมัยยุคกลางโดยนักคาบาลิสต์ (พวกที่ศึกษาความลึกลับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอมตะกับจักรวาล) และใช้สัญลักษณ์นี้เป็นยันต์เพื่อปกป้องคุ้มครอง ขจัดหรือสลายพลังร้าย อันรู้จักกันว่าเป็นเครื่องหมายหรือตราแห่งโซโลมอน.

ผู้ใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์นี้ จะได้รับคำอวยพรจากพระเจ้า เขาจะประสบโชคดีทุกๆ เมื่อ และเขาผู้นั้นจะเข้าถึง ปัญญาอันยิ่งใหญ่ เป็นยอดคนเหนือคน เป็นผู้ตามรอย แห่งกษัตริย์เดวิดและโซโลมอนอีกทั้งดาวหกแฉก ที่เรียกว่าสตาร์ออฟเดวิด ทางยุโรปจะเรียกสัญญลักษณ์แห่งความมีโชค ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็มีรูปสัญญลักษณ์นี้ เป็นลักษณะการจำลองจักรวาล หรือมันดาลา ถือว่าเป็นแบบพลังในทางระบบสัญญลักษณ์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

เครื่องหมายของจักรวาล หรือที่เรียกว่า “เดอะ สตาร์ ออฟ เดวิด” นี้เคยมีคนทำขึ้นมาแล้วบนโลก เพื่อที่จะใช้สิ่งนี้ติดต่อกับมิติอื่นหรือเป็นประตูเวลา หรือเป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังจักรวาลในทุกยุค ทุกสมัยจะมีผู้รู้ความลับเกี่ยวกับจักรวาลได้ทำเครื่องหมายนี้ขึ้นเพื่อสื่อสารบางสิ่งกับจักรวาล และคณะของเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีคนใช้สัญลักษณ์ของจักรวาลในการติดต่อสื่อสารกับจักรวาลได้ แต่ความรู้ในการใช้ประตูเวลาหรือมิติเวลาได้ขาดหายไป คงเหลือแต่สัญลักษณ์ของจักรวาลเอาไว้

Share this post