อิทธิฤทธิ์ทะลุฟ้า พุ่งมาจากนอกโลก!! พร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยม ยากที่จะหยุดยั้ง!! “สะเก็ดดาวหรืออุลกมณี”ให้โชคลาภ ป้องกันภัย

อิทธิฤทธิ์ทะลุฟ้า พุ่งมาจากนอกโลก!! พร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยม ยากที่จะหยุดยั้ง!! “สะเก็ดดาวหรืออุลกมณี”ให้โชคลาภ ป้องกันภัย

อิทธิฤทธิ์ทะลุฟ้า พุ่งมาจากนอกโลก!! พร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยม ยากที่จะหยุดยั้ง!! “สะเก็ดดาวหรืออุลกมณี”ให้โชคลาภ ป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติ!!

สะเก็ดดาว คือวัตถุที่สืบเนื่องมาจากอุกกาบาตพุ่งชนโลก มีหลายชื่อตามที่มาและการพบเห็น เช่น อุลกมณี แก้วข้าว พลอยจันทรคราสหรือ หินจันทรคราส มหานิล แก้วดำ หยดน้ำฟ้าหรือมณีหยาดฟ้า เหล็กไหลต่างดาวและ ภาษาอังกฤษเรียก Tektite มาจากคำว่า Tektos ในภาษากรีก แปลว่า หลอมละลาย

คุณสมบัติของสะเก็ดดาว

สะเก็ดดาว เรียกว่าเป็นหินนำโชคแก่ผู้ที่มีไว้กับตัว อีกทั้งยังสามารถ ใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ภูตผีปีศาจต่างๆมิให้มากล้ำกรายได้ด้วย เป็นวัตถุที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีพลังงานสะสมอยู่มหาศาล จึงอาจเรียกได้ว่ามีฤทธิ์ในตัว

เมื่อนำมาประกอบด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง จึงทำให้มันสามารถสลายพลังงานเชิงลบ (สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย) ไปได้ และเนื่องจากเป็นวัตถุที่มีสีดำสนิท จึงทำให้มันสามารถ ดึงดูดพลังที่ดี ๆ เข้ามา อีกทั้งยังส่งเสริม (ให้พลัง) เชิงบวกแก่วัตถุอื่น ๆ ให้มีพลังสูงขึ้นได้อีกด้วย นับเป็นวัตถุที่เหนือกว่าวัตถุอื่นใดในโลก ที่บันดาลสิ่งดีๆแก่ผู้ครอบครองได้ และยังส่งเสริมให้ชีวิตเจริญขึ้น เสริมเสน่ห์ชักจูงให้ผู้อื่นรักใคร่นับถือ เรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดี ทวีลาภเลยทีเดียวหรือกล่าวได้ดังนี้ :

เป็นแหล่งของพลัง กระตุ้นเตือนจิตสำนึก ก่อให้เกิดความจดจำที่แม่นยำ ลึกซึ้งหากนำมาใช้ตอนปฏิบัติทำสมาธิจิต

การพกพาไว้กับ ตัวจะเป็นการเพิ่มพลังแก่ออร่ารอบตัว ทำให้ออร่าเข้มเข็ง มั่นคง ปกป้องคุ้มครองและขับไล่สิ่งที่มารุกราน ขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้าย

มีความเชื่อว่าการเก็บสะเก็ดดาวไว้ในบ้าน จะช่วยป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ได้

ในบางตำรากล่าวว่า ถ้านำมาบูชาร่วมกับไม้งิ้วดำและข้าวสารดำ จะให้อานุภาพเป็นมหาอุด แคล้วคลาด และเมตตาสูงมาก

การเพิ่มพลังให้จักกระ

การ นำสะเก็ดดาววางไว้ที่จักระ ๖ขณะทำสมาธิจิต จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแห่งธรรมชาติ เกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์

ถ้าวางไว้ที่จักระ ๔ หรือทำเป็นจี้ห้อยคอช่วยบรรเทาอาการผิดปกติต่าง ๆ ของจิตใจ ฯ

สะเก็ดดาววางไว้ที่จักระ ๕สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้ ควรใช้ร่วมกับคริสตัลธรรมชาติ ที่ปลายแหลมรูปเจ็ดเหลี่ยม ๓ รูป

มีสีดำ ลักษณะเป็นแก้วก้อนขรุขระ

ให้พลังความมั่นคง สุขุม คัมภีรภาพมีโลกของตัวเอง

สะเก็ดดาวเป็นเพื่อนเดินทาง จะพาเราไปยังที่ที่ต้องการและนำเรากลับมาที่เดิม

ผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการอุปถัมภ์ และอนุเคราะห์จากสะเก็ดดาว

ช่วยเตือนความทรงจำที่หวานชื่นในชีวิต

เชื่อกันว่าเมือเก็บสะเก็ดดาวไว้ในบ้าน จะช่วยป้องกันไฟไหม้ หรือภัยพิบัติต่างๆได้

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และี่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

https://sites.google.com/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

เรียบเรียงโดย : ศักดิ์ศรี บุญรังศรี

คัดลอกบทความจาก http://www.partiharn.com/contents/2696

Share this post