เปรียบเทียบขนาดเบอร์แหวน

เปรียบเทียบขนาดเบอร์แหวน


ขนาดวงแหวน (US SIZE) :
 4.5 (แหวนเบอร์ : 48 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.27 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 5 (แหวนเบอร์ : 49 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.70 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 5.5 (แหวนเบอร์ : 51 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.10 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 6 (แหวนเบอร์ : 52 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.51 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 6.5 (แหวนเบอร์ : 53 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.92 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 7 (แหวนเบอร์ : 55 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.35 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 7.5 (แหวนเบอร์ : 56 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.75 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 8 (แหวนเบอร์ : 57 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.19 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 8.5 (แหวนเบอร์ : 58 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.53 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 9 (แหวนเบอร์ : 59 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.89 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 9.5 (แหวนเบอร์ : 61 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.41 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 10 (แหวนเบอร์ : 62 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.84 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 10.5 (แหวนเบอร์ : 63 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.20 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 11 (แหวนเบอร์ : 65 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.68 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 11.5 (แหวนเบอร์ : 66 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.08 มม.

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 12 (แหวนเบอร์ : 68 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.49 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 12.5 (แหวนเบอร์ : 69 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.89 มม.)

ขนาดวงแหวน (US SIZE) : 13 (แหวนเบอร์ : 70 , เส้นผ่านศูนย์กลาง 22.33 มม.

Share this post