นิล (Black Spinel)

นิล (Black Spinel) โดยทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อว่า Black Onyx ช่วยรักษาอาการประสาทหลอน สร้างสมาธิและ รักษาโรคกรดในกระเพาะอาหาร และสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ และคุ้มครองให้รอดพ้น จากอุบัติเหตุ หรือจากคนที่ไม่หวังดี