พลอยอื่นๆ

พลอยอื่นๆ ของทางร้าน เช่น พลอย มาลาไคท์ รูปเลข 8, พลอยคุนไซท์สีเหลือง ทริบเฟน, พลอยแอมโมไลต์อัญมณีโลกล้านปีสุดหายาก, Black Tourmaline in Quartz, พลอย Neon Green Tourmaline, พลอยคาลซิโดนีขนาดใหญ่