แก้วโป่งข่าม

แก้วโป่งข่าม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แร่เขี้ยวหนุมาน” “แก้ว” คือหินใสแลลอดเข้าไปข้างในได้ “โป่ง” คือลักษณะของสิ่งที่พองด้วยลม หรือแก๊ส เช่น ดินโป่ง “ข่าม” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง อยู่ยงคงกระพัน “แก้วโป่งข่าม” คือ หินใสที่มองเล็ดลอดเข้าไปข้างในและมีความอยู่ยงคงกระพัน