มรกต, ทับทิม ,ไพลิน, หยก และพลอยสวยงาม

มรกต, ทับทิม ,ไพลิน, หยก และพลอยสวยงาม มรกต: อัญมณีสีเขียวมากคุณค่า ทับทิม: ราชาพลอยแดง ไพลิน: อัญมณีสีน้ำเงิน หยก: สัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความมีโชคลาภแก่ผู้ได้ครอบครอง และทำให้อายุยืนยาว