สร้อยปะคำ 108 เม็ด/ประคำข้อมือ

สร้อยปะคำ 108 เม็ด/ประคำข้อมือ สร้อยประคำมือเปลือกมุกจ้าวสมุทร, ลาพิส ลาซูลี, เรสเจสเปอร์, เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ+มาลาไคต์, อาเกตดวงตาสวรรค์, อเมทิสต์, ออบซิเดียนสีรุ้ง