ตระกูลอาเกต,บลูเลซ อาเกต, อาย อาเกต, และอื่นๆ

อาเกต (Agate) หรือหินโมรา มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษา และคุ้มภัยให้กับผู้ครอบครองได้อย่างเยี่ยมยอด อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรัก และความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิง ช่วยสร้างความสมดุลของจิตใจ ช่วยป้องกันภัยจากอาการบาดเจ็บต่างๆ และยังถูกใช้เป็นอัญมณีที่ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงาม ความร่ำรวย และความสำเร็จได้อีกด้วย