อมาโซไนท์ (Amazonite) ในความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของคนอินเดียนแดงและอินเดียโบราณเชื่อกันว่าหินอมาโซไนท์นั้นมีความสามารถพิเศษในการช่วยสื่อสารติดต่อกับสิ่งศักดิ์ที่มองไม่เห็น รวมไปถึงจำพวกวิญญาณที่อยู่เบื้องสูง เหมาะกับผู้ที่มีประสาทสัมผัสที่ 6

No products were found matching your selection.