อำพัน (AMBER) มีอายุตั้งแต่ 50-100 ล้านปี เป็นซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้ อำพันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจะถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับและอัญมณี แม้ว่าอำพันจะไม่จัดเป็นแร่แต่ก็ถูกจัดให้เป็นพลอย