เบริล (Beryl) หินแห่งความฉลาดปราดเปรื่อง ช่วยเสริมพลังเสริมด้านความคิด ความรู้ เสริมความงามให้กับผู้หญิงดูอ่อนกว่าวัย มีสีหลากหลายแบบ ตั้งแต่สีโปร่งใส สีเหลือง สีฟ้า สีม่วง อความารีน และมรกต