หินเลือด (Blood stone) เชื่อกันว่าเครื่องรางที่มีหินเลือดปนอยู่ จะช่วยระงับเลือด ป้องกันไม่ให้มีการเสียเลือดได้ ผู้สวมใส่ จะได้รับความเคารพ อย่างสูงสุด และจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนปรารถนา และยัง เล่ากันว่า ชายใดสวมใส่หินเลือด จะเฉลียวฉลาด หินเลือดมักเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง