ฟลูออไรท์ (Fluorite) หินฟลูออไรท์นั้นมีหลากหลายสี แต่สีที่พบเห็นมากที่สุด คือชนิดที่มีสีเขียว และสีม่วง มีลักษณะสีปนกันเป็นชั้นๆ คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหินชนิดนี้สามารถพัฒนาจิตได้ พัฒนาการหยั่งรู้ได้ และยังช่วยในเรื่องการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบสุข จิตใจมั่นคง ช่วยปรับสมดุลของความคิดทั้งด้านบวก และลบให้ดีขึ้น