โกเมน (Garnet) อัญมณีคู่กายชาวราศีมังกร เป็นหินแห่งสุขภาพและความมั่นคงของชีวิต หากใช้ประดับนานๆจะช่วยลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ หินโกเมนสีแดงนั้นจะช่วยปลอบประโลมใจให้อยู่ในสภาวะปกติ เมื่อประสบกับเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามา ช่วยทำให้จิตใจนั้นสุขสงบขึ้น