กรีนอะเวนจูรีน (Green Aventurine)

กรีนอะเวนจูรีน (Green Aventurine) เป็นหินที่มีสีเขียวขุ่น เนื้อละเอียด เป็นหินที่ผสมจากควอตซ์ และไมก้า สีเขียวตามแบบฉบับ ของอเวนเจอรีน คือสีเขียวคริสตัล หรือที่เรียกกันว่า สีเขียวแบบหยกอินเดีย อเวนเจอรีน เป็นหินทีดี ในวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี