โป่งข่าม คำว่า “โป่ง” มาจากชื่อของสถานที่ที่ค้นพบหินโป่งข่ามเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ส่วนคำว่า “ข่าม” มีความหมายตามภาษาเหนือว่า อยู่ยง ยั่งยืน คงกระพัน ซึ่งโดยรวม ๆ แล้ว “หินโป่งข่าม” จึงมีความหมายว่าเป็นวัตถุที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และคงกระพัน และถือเป็นอัญมณีของไทยที่หาได้ยาก