ตระกูลแจสเปอร์ JASPER

แจสเปอร์ (JASPER) ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ต่างเชื่อกันว่าแจสเปอร์เป็นพลอยที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ผู้ที่ครอบครองมีพลังความกล้าหาญเกิดขึ้นในจิตใจ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังในการคิดคำนวณอย่างรอบคอบ มีพลังในการปลดปล่อยความเครียด ลดทอนความรู้สึกอ่อนล้า และช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้อีกด้วย