ลาบราดอไรต์ (Labradorite)

ลาบราดอไรต์ (Labradorite) หินแห่งดวงตาที่สาม ผู้ครอบครองหินชนิดนี้ สามารถทำให้เจ้าของสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ดี จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งสมาธิ ฝึกให้เกิดการสร้างพลังจิตที่เข้มแข็ง เป็นหินที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในรำลึกถึงสิ่งลี้ลับ เหมาะสมกับ ผู้ที่ต้องการ ลดน้ำหนัก เพราะ หินชนิดนี้ สร้างสมดุล และ ควบคุมระบบเมตาบอลิซึม ให้ทำงานตามปกติ