หิน ลาวา (Lava Stone) หินมหัศจรรย์รักษาโรค หินลาวาตามธรรมชาติที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายที่อ่อนแอให้เกิดความสมดุล แข็งแรง และเสริมสร้างร่างกายให้มีระดับความแข็งแกร่งที่ยาวนานขึ้น