ออบซิเดียน (Obsidian) ช่วยปกป้องคุ้มภยันตราย หักเหพลังชั่วร้าย ป้องกันคุณไสยต่าง ๆ สร้างความสมดุลระหว่างหญิงและชายโดยธรรมชาติ อ๊อบซีเดียนเป็นหินภูเขาไฟที่พบมากคือสีดำ บางแหล่งจะมีสีดำลายขาว ๆ เหมือนเกล็ดหิมะปนอยู่ ซึ่งเรียกว่า สโนว์เฟลก อ๊อบซีเดียน