โรโดโครไซท์ (Rhodochrosite)

โรโดโครไซต์ (Rhodochrosite) จัดเป็นหินที่มีพลังมากที่สุดในจำนวนหินที่ช่วยบำบัดและรักษาแผลใจของผู้ที่ผิดหวังในความรัก มีพลังสั่นสะเทือนมาก ถ้าพกติดตัวไว้ จะเหมือนมีรังสีแผ่กระจายอยู่รอบ ๆ ผู้สวมใส่ และถือเป็นหินที่มีค่ามาก ความเชื่อของคนโบราณถือว่าเป็นหินที่ดึงดูดความรักความผูกพันมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ คนโบราณจึงเรียกหินชนิดนี้ว่า “หินดึงดูดรัก”