ทิบทิม/ไพลิน (Ruby/Sapphire)

ทิบทิม (Ruby) เป็นพลอยประจำเดือนเกิดราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม เชื่อว่าการสวมใส่ทับทิมจะนำมาซึ่งสุขภาพแข็งแรง ความมั่นคง และสติปัญญา เป็นแหล่งรวมพลังอำนาจหลายประการช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากโรคร้าย สามารถต่อต้านพิษร้ายต่างๆได้