ตระกูลไหม, ไหมทอง ไหมเงิน ไหมนาคและอื่นๆ

ไหมทอง ไหมเงิน ไหมนาค หรือไหม 5 สี (Rutillated Quartz) เป็นหินควอตซ์แบบใสและมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆเส้นไหมเล็กๆกระจายอยู่ภายในผลึกหิน ผลึกหินนั้นมีด้วยกันหลากหลายสีสันตามต้นกำเนิดของแต่ละชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็น ไหม 5 สี ซึ่งประกอบไปด้วย ไหมทอง ไหมนาค ไหมเงิน ไหมเขียว และไหมดำ(แก้วขนเหล็ก)