เทราเฮิร์ต (Terahertz) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ครอบคลุมย่านความถี่ตั้งแต่ 0.3-10 เทระเฮิรตซ์ (1 เทระเฮิรตซ์ เท่ากับ 1012เฮิร์ท) มีสมบัติเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุที่สามารถทะลุผ่านวัสดุต่าง ๆ หลากหลายชนิด การใช้ประโยชน์จากเทระเฮิรตซ์ มีอยู่หลายด้าน เช่น ทางการแพทย์ ใช้ตรวจสอบความหนาแน่นของเนื้อเยื่อที่อาจกลายเป็นมะเร็ง ตรวจสอบเนื้อเยื่อที่มีไขมันสูงแต่น้ำต่ำ ตรวจวินิจฉัย แพทย์ไม่ต้องกังวลผลกระทบที่มีต่อดีเอ็นเอของคนไข้