ไทเกอร์อาย-หินตาเหยี่ยว (Tiger Eye/Hawk eye)

ไทเกอร์อาย (Tiger Eye) หรือ หินตาเหยี่ยว (Hawk eye) คุณสมบัติเด่นของหิน: สร้างความ แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมแห่งพลัง ความคิด และจินตนาการ ทำให้จิตใจที่มีความโกรธ โมโห นั้นลดลงมาได้ อีกทั้งยังช่วยในการบำบัดโรคร้ายบางอย่างได้ เช่น โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับหลอดลม สำหรับคนคนที่ความดันโลหิตสูงหินจะช่วยลดความดันลงมาได้