เทอร์ควอยส์ (Turquoise)

เทอร์ควอยส์ (Turquoise) หรือ พลอยขี้นกการะเวก อัญมณีสีฟ้า เป็นทั้งหินนําโชคของนายพราน ทําให้มีความสุขและมีโชคลาภ จะนําสิ่งที่ดีที่สุด มาให้กับผู้สวมใส่และ สามารถป้องกันมิให้พลาดตกจากหลังม้า นับเป็นหินนำโชค ที่ต้องมีติดตัวไว้เสมอ