อุกกาบาตชนิดหินปนเหล็ก (Meteorite Pallasite)

อุกกาบาตชนิดหินปนเหล็ก (Meteorite Pallasite) สินค้าจากทางร้านมีหลายชนิด เช่น อุกกาบาตชนิดหินปนเหล็ก (Seymchan Meteorite pallasite) อุกกาบาตเบรนแฮมชนิดหินปนเหล็กเกรด A (Brenham meteorite pallasite)