สะเก็ดดาวโมลดาไวท์(moldavite)

สะเก็ดดาวโมลดาไวท์ (moldavite) เกิดจากการตกของอุกกาบาตขนาดใหญ่ เป็นอัญมณีที่ล้ำค่า หายากมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ช่วยเพิ่มพลัง เกียวกับ การติดต่อสื่อสาร หรือประสาทสัมผัส และพลังในการติดต่อการสิ่งลี้ลับ