สะเก็ดดาวเมืองนอง Muong Nong Tektite

สะเก็ดดาวเมืองนอง Muong Nong Tektite เป็นชนิดหายากอีกชนิดเนื่องจากมีอยู่แถบ อินโดจีน ลาว ไทย กัมพูชา จนไปถึงเวียดนามเท่านั้น ลักษณะเฉพาะของสะเก็ดดาวเมืองนองนี้ จะเป็นชั้นๆ มีหิน ก้อนกรวด ทรายติด การที่ได้ชื่อว่า “เมืองนอง” เนื่องจากรค้นพบเป็นเรื่องเป็นราวที่ เขตเมืองนอง ในเขตการปกครองของแขวงสะหวันนะเขด