หินดาวตก NWA Northwest Africa

หินดาวตก NWA Northwest Africa ค้นพบเมื่อปี 1999 นักสะสมอุกกาบาตในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือได้ค้นพบ L chondrite ที่ยิ่งใหญ่โดย ไม่มีการเปิดเผยพื้นที่ที่พบ อย่างน้อย 2 เมตริกตันของวัสดุที่ประกอบไปด้วยหลายพัน ได้รับชื่อเฉพาะภายใต้ชื่อ NWA 869