สะเก็ดดาวฟิลิปปินส์ Philippinite

สะเก็ดดาวฟิลิปปินส์ Philippinite เป็นชนิดเดียวกับสะเก็ดดาวของไทยที่เรียกว่า Indochinite Tektite เกิดจากการตกของอุกกาบาต บริเวณอินโดจีน ทำให้เกิดสะเก็ดดาวขึ้นโดยรอบ จนถึงเกาะฟิลิปปินส์ สะเก็ดดาวชนิดนี้หายากกว่าสะเก็ดดาวของไทยมากนัก เพราะส่วนใหญ่บริเวณนั้นจะเป็นทะเล และยิ่งเป็นล่องลึก