อุกกาบาต Uruacu iron จากบราซิลของแท้ 100%

อุกกาบาต Uruacu iron จากบราซิลของแท้ 100% “Uruacu meteorites” เป็นอุกาบาตชนิดเหล็ก ค้นพบปี ค.ศ. 1992 ที่ประเทศบราซิล ตำแหน่งที่พบ : 14° 32’S, 48° 46’W