อาเกต (Agate)

อาเกต (Agate) สามารถป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ นำพากระแสพลังด้านลบจากร่างกายของคุณลงสู่พื้นดิน ให้กับผู้เป็นเจ้าของได้อย่างดียิ่งช่วยเพิ่มความร่ำรวย ช่วยทำให้อวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกาย ผิว และ สมอง เช่น สมอง ตับ ปอด ไต มีความสมดุล