อเมทิสต์ (Amethyst)

อเมทิสต์ (Amethyst) เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูง ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจ และขจัดความคิดด้านลบ เหมาะที่จะวางไว้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยที่เสียภายในบ้านให้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สยบอารมณ์โกรธ หรืออารมณ์ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถควบคุมอารมณ์ในคนเมา รักษาความเครียด และการนอนฝันร้าย