อพาไทต์ (APATITE)

อพาไทต์ (APATITE) เป็นหินมงคลที่มีหลากหลายสี เช่น สีเหลือง ฟ้า ชมพู เขียว ม่วง ขาวใส เป็นต้น ซึ่งอพาไทต์ มีส่วนประกอบเดียวกับกระดูกและฟัน หินชนิดนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย พลังของอพาไทล์ให้ความแข็งแกร่ง แก่กล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถ ทางด้านกีฬา เป็นเครื่องช่วยผ่อนคลาย ความตื่นเต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ตื่นเต้นง่าย