อะโพรพิไลท์ ( Apophyllite)

อะโพรพิไลท์ ( Apophyllite) สามารถรักษาเยียวยาและนำความสุขสดขื่นมาสู่ผู้ครอบครอง ทำให้รู้จักตนเอง ช่วยให้สามารถจัดการกับอารมณ์ที่ยุ่งเหยิงให้สงบขึ้น ค้นหาบางสิ่งบางอย่างภายในจิตวิญญาณ ให้รู้ทันในแง่ดีแง่ร้ายทั้งพฤติกรรมและจิตใจของผู้คนภายในครอบครัวแล้ว จัดการปรับปรุงแก้ไขข้อเสียเหล่านั้น

No products were found matching your selection.