ออร่าไลท์ 23 (Auralite 23)

ออร่าไลท์ 23 (Auralite 23) ทำให้มีสมาธิสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสมดุลในร่างกาย มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและควบคุมอารมณ์ ทำให้มีสมาธิสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสมดุลในร่างกาย ฟื้นฟูจักระทั้ง 7 ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ช่วยให้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดี กระตุ้นให้มีสมาธิดี ช่วยเรื่องกระแสจิต พลังที่หลากหลายจะช่วยขยายพลังงานของหินชนิดอื่นๆ