แอกซิไนต์ Axinite

แอกซิไนต์ (Axinite) จากปากีสถาน หินแห่งความสุข ช่วยให้คุณปรับแต่งความคิดในเชิงบวกในการใช้ชีวิต