อซูไรต์/มาลาไคต์ Blue Azurite Crystal &Green Malachite

อซูไรต์ มาลาไคต์ (Blue Azurite Crystal & Green Malachite) จากธรรมชาติ 100% ไม่มีการผ่านกรรมวิธีใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากการทำความสะอาด อซูไรต์ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาลาไคท์ เสริมอำนาจบารมี ความเจริญก้าวหน้า