บอร์ไนท์หรือแร่เจ้าน้ำเงิน (Bornite)

บอร์ไนท์ หรือแร่เจ้าน้ำเงิน (Bornite) แร่นกยูง หรือคนไทยเรียกว่า แร่เจ้าน้ำเงิน หินแห่งความสุข ช่วยให้คุณปรับแต่งความคิดในเชิงบวกในการใช้ชีวิต และสามารถกระจายพลังงานเชิงบวกที่ให้กับผู้อื่นได้เสียด้วย มันสามารถนำมาซึ่งความสามารถในการมองเห็นและความสุขในช่วงเวลาที่คุณต้องการ ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น