แคลไซต์ (Calcite)

แคลไซต์ (Calcite) มาจากภาษาลาติน (Calx) หมายถึงปูนเผา พบได้ทั่วไปในหินชั้นและหินแปร โดยเฉพาะบริเวณที่มีหินปูน ในความเชื่อนั้นเชื่อว่า แคลไซต์นำพาความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ ทำสมาธิและช่วยในการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับดีขึ้น