แคแวนไซต์ Cavansite / เพนตาโกไนต์ Pentagonite

แคแวนไซต์ Cavansite / เพนตาโกไนต์ Pentagonite หินธรรมชาติ จากประเทศอินเดีย สินค้าคุณภาพเยี่ยม สวยงาม