ชาบาไซท์ (chabazite)

ชาบาไซท์ (chabazite) ชื่อแร่ มาจากภาษากรีก chabazios เป็นชื่อหินในสมัยโบราณชนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ มีรูปผลึกเด่นชัดคล้ายแคลไซท์ แต่รอยแยกแนวเรียบไม่ชัดเลย และไม่มีฟองในกรดเกลือ มีสีแดง ตรวจได้ง่าย ๆ จากคุณสมบัติทางเคมี การกำเนิด แร่ชาบาไซท์ เป็นแร่ทุติยภูมิ พบในช่องว่างหรือรูพรุนในหินบะซอลท์