คาลซิโดนี (Chalcedony)

คาลซิโดนี (Chalcedony) มีอีกชื่อหนึ่งว่า “หินมดลูก” ที่มีพลังงานในการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ ช่วยระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ช่วยกระตุ้นการผลิตและคุณภาพของตัวอสุจิและไข่ ทำให้มดลูกสมบูรณ์พร้อมที่จะก่อเกิดชีวิตให้ สำหรับท่านที่มีปัญหามีบุตรยากแนะนำหินชนิดนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินชนิดนี้อยู่อย่างล่าง